Politika privatnosti

Vaša privatnost predstavlja prioritet u našem poslovanju, i u skladu s tim, posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i prijemčiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane „SB Electronic“ doo Beograd, ulica Milana Predića broj 18, MB: 20414731, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „SB Elektronik“ ili „mi“ ).

U okviru ove Politike privatnosti možete pronaći informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, posebno imajući u vidu podatke koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici https://kast.rs/, kada napravite korisnički nalog ili kada samo odlučite da kupujete online naše proizvode kao gost.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime ili identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta (u daljem tekstu „PoL“). 

Zakonski okvir za uređenje zaštite podataka o ličnosti predstavlja Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da se na našoj internet stranici nalazi veza ka drugim internet stranicama, skrećemo Vam pažnju da nismo niti upoznati niti odgovorni za načine na koje lica koja upravljaju tim internet stranicama prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti, te s tim u vezi ne možemo snositi odgovornost za zaštitu Vaše privatnosti na tim internet stranicama.

1. Način prikupljanja PoL i pravni osnov za prikupljanje PoL

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite proizvode, popunite određeni formular ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim maloprodajnim objektima.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a SB Elektronik ih čuva na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu PoL, možemo da obrađujemo Vaše PoL  po sledećim pravnim osnovima:

- kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;

- kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);

- kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;

- kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih PoL koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje PoL po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam se odlučite da nam ove podatke ne otkrijete, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje posebnih ponuda preko adrese elektronske pošte).

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. 

Podaci koji se prikupljaju

SB Elektronik prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

Kupovina u SB Elektronik prodavnici/internet stranici

Kada obavite kupovinu u SB Elektronik prodavnici ili  putem internet stranice, u zavisnosti od slučaja, može biti potrebno da otkrijete određene podatke o ličnosti koji su potrebni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

U slučaju kupovine u SB Elektronik prodavnicama za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

- ime i prezime;

- broj telefona;

- adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

Kada koristite naše usluge kupovine on-line putem internet stranice, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj adresi elektronske pošte, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudžbenicu.

Ukoliko vršite on-line plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

On-line kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu SB Elektronik, odnosno kao gost.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke).

Plaćanje preko administrativne zabrane

U slučaju da želite da kupite proizvode preko administrativne zabrane, SB Elektronik je ovlašćen da u cilju zaključenja takvog ugovora, od Vas zahteva dostavljanje dodatne dokumentacije koja može da sadrži podatake o mestu zaposlenja kupca, kao i druge podatke o identitetu kupca.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji sa administrativnom zabranom.

Kreiranje korisničkog naloga na SB Elektronik internet stranici

Prilikom kreiranja korisničkog naloga na našoj internet stranici, potrebno je da unesete sledeće podatke:

- ime i prezime;

- adresa elektronske pošte;

- lozinka;

- broj telefona;

- Grad/mesto stanovanja i poštanski broj;

- Ulica, broj, sprat i broj stana;

U slučaju da kao registrovani korisnik sa Vašeg korisničkog naloga odlučite da kupite neki od naših proizvoda dostupnih na našoj internet stranici, u cilju izvršenja transakcije i isporuke robe, pored podataka o Vama kao registrovanog korisnika možemo da zahtevamo dodatne podatke.

S obzirom da korisnički nalog kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem korisničkog naloga, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

Kontaktiranje SB Elektonik – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Poseta internet stranici

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice https://kast.rs/

SB Elektronik obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

- datum i vreme pristupa,

- ime i URL preuzete datoteke,

- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

- obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

- obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

- procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno, a zatim se automatski brišu.

Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, pametan telefon itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Više o upotrebi kolačića i načinu njihovog prikupljanja možete da pročitate u našoj Politici kolačića.

Gugl analitika

Za potrebe prilagođavanja ponude i stalnog poboljšavanja naše internet stranice, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Gugl"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

- tip/verzija pretraživača,

- operativni sistem koji se koristi,

- referrer URL (prethodno posećena stranica),

- „hostname“ računara sa kog se pristupa (IP adresa),

- vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Gugla.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Gugl Analitikom potražite na internet stranici Gugl Analitike

Prava lica na koja se podaci odnose

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

- da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.

- da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;

- da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

- da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nam više nisu potrebni Vaši podaci;

- da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;

- da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su e-mail adresa ____________________.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana __________.godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u SB Elektronik, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).


Politika kolačića ( „Cookies“ )

Kako bi ova internet stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, ova stranica mora vašem računaru da pošalje malu količinu informacija (tzv. kolačići). Velika većina  internet stranica koristi ovu praksu, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da pre slanja kolačića obezbedimo vaš pristanak. Korišćenjem veb stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.


Šta je kolačić?

Kolačić (eng. Cookie ) je informacija poslata vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići mogu da čuvaju širok pojas informacija uključujući i podatke o ličnosti (kao što je vaše ime ili adresa elektronske pošte). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako vi to omogućite - internet stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru. 

Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaše postavke internet pretraživača da možete sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pretraživača i slično.


Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru. Podešavanja kolačića mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem internet pretraživaču. 

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih internet mesta skladište privremene podatke, poput stavki u korpici za kupovinu.

Šta su stalni kolačići?

Stalni ili pripremljeni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pretraživača. Pomoću njih internet mesta skladište podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da nećete morati da se prijavljujete prilikom svake posete određenom mestu. Stalni kolačići ostaće na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze sa internet mesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića internet mesta mogu da čuvaju podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom internet mestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih internet mesta (kao što su „pop-up“ ili druge reklame) koje se nalaze na internet mestu koje gledate. Pomoću tih kolačića internet-mesta mogu da prate korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

Kakve kolačiće koristimo i zašto

Privremeni kolačići (Session cookies) su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Mi koristimo privremene kolačiće da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo unošenje podataka (onih koje morate da unesete kada se prijavite sa svojim podacima na internet stranicu).

Trajni kolačići (Persistent cookies) obično imaju datum isteka daleko u budućnost i ostaju u vašem pretraživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su "Ostanite prijavljeni" taster, što korisnicima olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika i tako poboljšavali internet stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna - ne vidimo vaše podatke o ličnosti.

Da li na internet stranici ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku skladište limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internet stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućavamo: